Formacja duchowa online dating

Komentarz Benedykta Hessego zawiera zasadniczy korpus arystotelesowskiej nauki o duszy, a tym samym umożliwia dotarcie do integralnie ujętej antropologii tego autora zawartej w jego monumentalnej sumie antropologicznej.

Na prośbę ordynatora kapelan i pielęgniarka będący członkami zespołu opracowali listę kontrolną (checklistę) dotyczącą aspektów duchowych, dołączaną do dokumentacji medycznej każdego pacjenta.

Dwóch kapelanów zatrudnionych w tym szpitalu na pół etatu świadczy opiekę duchową dla 120 pacjentów hospitalizowanych i 500 pacjentów przychodni przyszpitalnych. Prowadzą między innymi zajęcia grupowe na oddziale dziennym, gdzie rozmawiają na tematy duchowe i o sensie życia, a także prowadzą grupę medytacyjną dla pacjentów poddawanych rehabilitacji oraz grupę biblijną.

Celem tych zajęć jest zachęcenie pacjentów do korzystania z własnej duchowości (bez względu na to, czym jest dla nich duchowość) w procesie rehabilitacji i w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą.

Aby świadczyć zintegrowaną, profesjonalną opiekę duchową, wszyscy członkowie zespołu medycznego powinni posiadać odpowiednie kompetencje w tym zakresie, natomiast kapelani powinni być szkoleni w zakresie oceny i reagowania na różnorodne potrzeby duchowe, oczekiwania i nadzieje oraz możliwości pacjentów, ich rodzin i członków zespołu.

W niniejszym artykule zostaną omówione zagadnienia związane z profesjonalną opieką duszpasterską w Europie.

Leave a Reply